Linka návratu pomáhá po propuštění z nemocnice

 
Radniční noviny

Zvládnout rekonvalescenci usnadňuje osobám po těžkých úrazech a vážných onemocněních bezplatná telefonická služba, kterou nabízí Městská nemocnice následné péče.  

Návrat do běžného života po týdnech, nebo dokonce měsících hospitalizace nebývá snadný. Na vině přitom nemusí být jen snížení nebo ztráta soběstačnosti, ale i nedostatek informací. Pacienti totiž často netuší, na koho se mohou obrátit s žádostí o asistenční služby ani na jakou pomoc mají vlastně nárok. Asistenci obyvatelům Prahy, kteří se ocitli v podobné situaci, poskytuje od listopadu 2021 Linka návratu. Jejím posláním je napojit zájemce na organizace a instituce, které jim pomohou zvládnout návrat do přirozeného prostředí v období po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení. "Jedná se často o seniory, jejichž blízký je hospitalizován a oni nemají dost informací, jak zajistit domácí péči, protože nepoužívají internet a žijí sami. Ani mladší lidé se ale často neorientují v sociálních a zdravotních službách tak, aby mohli vše pro péči doma zařídit," říká Iva Vyšatová, ředitelka Městské nemocnice následné péče, která Linku návratu provozuje.  

Školení operátoři po telefonu poradí, jak požádat o pečovatelskou službu, osobní asistenci, přepravu seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním nebo kde vyřídit příspěvek na péči a invalidní důchod. Stejně tak tazatelům zprostředkují informace o pobytových a terénních sociálních službách, případně doporučí specializovaná pracoviště, jakými jsou například půjčovny kompenzačních pomůcek nebo dluhové poradny. Bezplatné telefonní číslo 770 170 651 je v provozu každý všední den od 9.00 do 14.00. Dotazy lze odeslat také prostřednictvím webového formuláře, který najdete na adrese mnnp.cz.  

---

Osamělý vdovec využil oddlužení  

Na ombudsmana se telefonicky obrátila sousedka 85letého seniora, který je dlouholetým obyvatelem Prahy 3. Uvedla, že se dočetla o možnosti využití novely právní úpravy exekucí, která je známá jako milostivé léto. V souvislosti s tím zmínila, že její soused již delší dobu exekučně splácí dluh na nájemném, a proto se domnívá, že právě milostivé léto by mohlo jeho problém vyřešit.  

Seniora jsme po předchozí domluvě navštívili v jeho bytě. Jedná se o osamělého bezdětného vdovce, který je imobilní. Z rozhovoru jsme zjistili, že se potýká s dluhem na nájemném z minulosti. Na základě plné moci jsme proto kontaktovali exekutora s žádostí o aktuální vyčíslení nesplacené jistiny.  

Z jeho odpovědi bylo zřejmé, že dotyčný muž již splatil její podstatnou část. Zbývající částku uhradil ve stanoveném termínu ze svých finančních prostředků, stejně jako paušální poplatek ve výši 750 korun. Tím byly zrušeny úroky a penále, které činily značnou finanční částku. Muž následně obdržel usnesení o zastavení exekuce. Další příležitost využít milostivé léto budou mít zájemci na podzim.  

Zdeňka Hošková  

? ombudsman pro seniory ? T: 222 116 451, 725 845 465 ? hoskova.zdenka@praha3.cz ? Ombudsman poskytuje seniorům z Prahy 3 bezplatné poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje právní rady, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích. K dispozici je každý čtvrtek od 11.00 do 14.00 v Infocentru Praha 3, Milešovská 1, a v Kulturním centru Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18. Dále každé úterý od 11.00 do 14.00 na ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 2. patro, kancelář č. 205. Stále platí možnost návštěvy v domácnosti po předchozí telefonické domluvě na čísle 222 116 451.  

Své dotazy můžete bezplatně směrovat na číslo 770 170 651 

Klíčová slova: