Léčba larvami u diabetické nohy – středověk, nebo moderní medicína?

Syndrom diabetické nohy je závažnou pozdní komplikací cukrovky, která nezřídka končí amputací. Nejčastějším projevem diabetické nohy je vznik ran (ulcerací) na dolních končetinách. Léčba těchto defektů je přitom často obtížná, zdlouhavá a nákladná. Zahrnuje celou řadu opatření, jako je odstranění tlaku na postižené místo, zlepšení krevního oběhu a léčbu infekce. Jednou z "nových" metod léčby je biologické očištění rány pomocí živých larev.

V léčbě diabetické nohy hraje zásadní roli také uspokojivá kompenzace cukrovky . Nezbytnou součástí terapie diabetických defektů je lokální léčba, především očištění rány. I přes výše zmíněné metody léčby syndromu diabetické nohy jsou výsledky neuspokojivé – stále roste počet amputací dolních končetin u pacientů s cukrovkou. Hledají se proto nové postupy ke zlepšení této situace. A mezi ty patří i využití živých larev. ...

 

Klíčová slova: