Když kostní dřeň napadne nádor

 
Rytmus života

Mnohočetný myelom je onemocnění, které zůstává pro většinu lidí stále neznámým. Přesto jde o druhou nejčastější rakovinu krve u nás.  

V České republice vyslechne diagnózu mnohočetný myelom (MM) ročně asi 450 lidí, nejčastěji ve věku 60 až 70 let. Nemoc se však může objevit i v mladším věku, a to častěji u mužů než u žen. "V současné době se s mnohočetným myelomem léčí tři tisíce pacientů," říká MUDr. Alexandra Jungová, Ph. D., lékařka z Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. "Ačkoli se tedy jedná o poměrně vzácné onemocnění, pacientů stále přibývá. Příčina vzniku myelomu podobně jako řady dalších nádorových onemocnění není dosud přesně známa. Nejsou bohužel známy ani jednoznačné rizikové faktory. Mezi ty pravděpodobné patří např. častý kontakt s toxickými látkami, předchozí chemoterapie nádorové pro jiné onemocnění či špatné životní prostředí."  

Mnozí lidé si MM pletou například s melanomem, tedy kožním nádorem, nebo také s myomem, nezhoubným nádorem děložní svaloviny. Slovo myelom vzniklo spojením řeckého myelo – dřeň a přípony -om, což znamená nádor. Mnohočetný pak odkazuje na skutečnost, že v kosti, kde roste, je často více ložisek. Jde o nádorové onemocnění kostní dřeně, které postihuje plazmatické buňky, typ bílých krvinek důležitých pro imunitu. Ty pak místo několika prospěšných látek produkují pouze jednu, která organismu naopak škodí. Protože se myelomové buňky tvoří v kostní dřeni, postihují nejvíce kosti, a dochází také k odbourávání kostní hmoty. Typickým průběhem mnohočetného myelomu, pokud je pacient léčen, jsou opakující se aktivity onemocnění, tzv. relapsy, střídané remisemi, kdy na určitou dobu vymizí příznaky a projevy nemoci, ale nikoliv nemoc samotná.  

MM nelze zcela vyléčit, léčba má za cíl nemoc zastavit tak, aby vymizely její příznaky, a v této fázi ji udržet.  

PŘÍZNAKY JSOU NENÁPADNÉ  

Počáteční příznaky mnohočetného myelomu jsou velmi rozmanité a často připomínají běžná, méně závažná onemocnění. Nejčastěji se objevují bolesti kostí v oblasti zad a hrudníku. Jsou vytrvalé a obvyklé léky proti bolesti je nezmírňují. Lidé s MM mají také výrazně oslabenou imunitu, takže trpí opakovanými infekcemi, zejména dýchacích cest. Únava, slabost a dušnost i při mírné námaze jsou spojeny s anémií, která je další komplikací tohoto onemocnění. Zhoršuje se také funkce ledvin a pacienti mají příznaky typické pro osteoporózu včetně snížení výšky a častých zlomenin kvůli úbytku kostní hmoty. Může dojít i k náhlému prasknutí žeber, končetin nebo obratlů, což poškodí míchu a způsobí vážné ochrnutí.  

Příznaky obvykle přivedou pacienta k lékaři až v pokročilém stadiu MM, takže je nemoc stále často diagnostikována pozdě.  

Napadeny jsou bílé krvinky  

Foto: Mezi rizikové faktory patří pravděpodobně špatné životní  

Foto: Příznakem MM mohou být bolesti zad.

Klíčová slova: