Jednodušší výuka znakového jazyka díky nové aplikaci FIT ČVUT

Nová aplikace Tichý jazyk pomůže sociálním pracovníkům, pedagogům a dalším účastníkům kurzů znakového jazyka zjednodušit jejich studium. Aplikace vznikla ve spolupráci ČVUT a neziskové organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. (Tichý svět).

Tichý jazyk má přes 3700 krátkých videí se slovy i větami ve znakovém jazyce a abecedně řazený Videoslovník. Unikátní je přímé propojení aplikace s existujícím e-learningovým systémem.  

Aplikace Tichý jazyk vznikla díky absolventu Fakulty Informačních technologií ČVUT Ing. Jindřichu Žákovi, který svou diplomovou prací navázal na prototyp připravený již v rámci bakalářské práce studentky Bc. Alžběty Gogolákové jako doprovodný nástroj pro učení znakového jazyka. Aplikace se skládá z několika výukových modulů, každý modul obsahuje 10–20 lekcí s konkrétními tématy (např. počasí, roční období, rodina, věk). S postupným nabýváním znalostí se studentům...

 

Klíčová slova: