Jak se žije rodinám s neslyšícími a nedoslýchavými dětmi v Evropě? A co tyto rodiny potřebují?

17. března 2023 Výsledky výzkumu FEPEDA o situaci dětí se ztrátou sluchu a jejich rodin

Při příležitosti letošního Světového dne sluchu pořádala organizace FEPEDA online prezentaci výsledků svého výzkumu, pro který byla sbírána data během let 2020 a 2021. FEPEDA neboli Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením vypracovala první obdobné výzkumy v roce 2000 a 2013, takže je možné výstupy porovnat a sledovat vývoj v čase.  

Prezentace se účastnili jednotlivci a organizace z nejrůznějších koutů světa. Bylo zajištěno živé tlumočení do mezinárodního znakového...

 

Klíčová slova: