Jak ergoterapie pomáhá lidem s fyzickým i mentálním postižením zlepšit kvalitu života?

Co přesně ergoterapie zahrnuje?Ergoterapie prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, volnočasových či rekreačních činností. Tím podporuje maximální možné zařazení (participaci) člověka v běžném životě, přičemž plně respektuje jeho osobnost a možnosti. Osobně mám ráda jako příklad pro lepší pochopení toto přirovnání: Fyzioterapeut vám rozhýbe nohy co do rozsahu pohybu, ale ergoterapeut vás na nich naučí tancovat.

Pro koho je určená?Ergoterapie je určená pro lidi každého věku s různým typem postižení a znevýhodnění, ať už se jedná o tělesné, smyslové, psychické, mentální nebo sociální.

Jak probíhají jednotlivé terapie?Cíle i přístupy se liší podle věku a postižení klientů. Jiné budeme mít při péči o seniora, jiné u člověka po úrazu míchy nebo u dítěte s poruchou autistického spektra. U každého bude účelem ergoterapie zvýšení kvality života. Někdo se potřebuje naučit samostatně najíst, jiný chce zvládnout cestování, další potřebuje prospívat ve škole nebo si zapamatovat, co nakoupit v obchodě. Všechny tyto běžné životní...

 

Klíčová slova: