Informace o domácím a sexuálním násilí lidem se sluchovým postižením

Organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí navázala spolupráci s Tichým světem, který se věnuje neslyšícím. Společně se rozhodly zpřístupnit informace o domácím a sexuálním násilí právě této skupině.

»Začátek spolupráce našich organizací byl naprosto přirozený. Krátce poté, co jsem absolvovala kurz v proFemu o domácím a sexuálním násilí, se na nás obrátila neslyšící klientka, která právě tento druh násilí zažívala. A spolupráce byla na světě,« popisuje vedoucí odborného sociálního poradenství Tichého světa Gabriela Petrušková . Obě organizace vnímaly, že témata domácího a sexuálního násilí jsou v komunitě neslyšících silně tabuizovaná. Informace o této problematice jsou přístupné a hodně se o nich mluví a píše ve slyšící většině, neslyšícím ale informace v českém znakovém jazyce scházejí. Netuší pak, jak se se situací vyrovnat, nevědí, kam se mohou obrátit. Často se tak stává, že se jejich problém za zavřenými dveřmi...

 

Klíčová slova: