Festival bez bariér

Festival Open House Praha, který začíná v pondělí, nabídne debaty, přednášky, procházky a další doprovodné akce. Více než 100 běžně nepřístupných budov a prostorů se zdarma otevře o víkendu 21. a 22. května. "Neuplynul ani rok od posledního ročníku festivalu a nás těší, že se po dvou covidových letech, kdy jsme festival byli nuceni organizovat v náhradních termínech, s návštěvníky potkáme v našem oblíbeném, tradičním, jarním květnovém termínu, kdy nás jaro všechny táhne ven a láká za nevšedními zážitky. Návštěvníky festivalu čeká 101 běžně nepřístupných budov, z toho 26 novinek, 57 kulturních památek a bohatý doprovodný program i v souvislosti s výročími některých významných architektů," říká ředitelka festivalu Andrea Šenkyříková. Festival se zároveň snaží odstraňovat bariéry, které mohou bránit lidem v poznávání města a jeho architektury. Jeho mottem je "Architektura pro všechny", proto i letos nabízí Open House Praha speciální prohlídky budov pro osoby se zdravotním postižením, ať už to jsou neslyšící, nevidomí nebo lidé s tělesným omezením. Prohlídky jsou plánované v konkrétních časech, proto vedení festivalu žádá, aby návštěvníci umožnili přednostní vstup do budov těmto organizovaným skupinám. Prohlídky pro osoby s tělesným postižením(pohybující se na vozíku) Ve čtvrtek 19. května se od 10 a 14 hodin uskuteční prohlídky Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR pro osoby s tělesným postižením. Návštěvníci pohybující se na vozíku se při exkurzi dozvědí zajímavé informace o architektuře areálu ústavu, jeho historii i současném výzkumu, kterým se zde vědci zabývají. V rámci prohlídky nahlédnou do...

 

Klíčová slova: