Domácí hospic Západ zahájil svou činnost na Tachovsku

Pokračujeme dál v poskytování služeb domácí paliativní péče, sociálním poradenství i v půjčování kompenzačních pomůcek," řekla Deníku ředitelka Monika Kotenová. Pro nové klienty se nic nemění, rozsah služeb, podmínky péče zůstávají. Nové je logo se sluncem a mottem Být doma, když slunce zachází.

 Podstatou domácího hospice je poskytnout služby nevyléčitelně nemocným, nebo pacientům v terminálním stadiu nemoci, ale i jejich blízkým a pečujícím. "Zprvu se nám většinou ozve člen rodiny, že potřebují s péčí pomoci....

 

Klíčová slova: