DIAstyl: zdravý zrak i při diabetu

Přečíst si můžete například rozhovor s nevidomým diabetikem Benem Levíčkem o tom, jak svou inzulínovou pumpu ovládá prostřednictvím chytrého telefonu s hlasovým výstupem. Seznámit se s Knihovnou digitálních dokumentů SONS ČR, zajímavými webovými stránkami, určenými pro čtenáře se zrakovým znevýhodněním či mobilními aplikacemi, usnadňujících život se zrakovým ....

 

Klíčová slova: