Co čekat od změn v Senior dopravě?

Vážení spoluobčané, na základě četných dotazů ze strany seniorů se pokusím stručně dovysvětlit službu Senior dopravy

pro případné nové žadatele, i změny v rozsahu služeb pro jejístávající  

uživatele.  

Komu  

je služba určena?  

Tato služba je určena  

pro osoby s trvalým pobytem v Hustopečích, starší 65 let a pro  

držitele průkazu ZTP, ZTP/P. Předem je nutné si vyřídit průkazku. K vydání...

 

Klíčová slova: