Cena Olgy Havlové udělena již po devětadvacáté

Cenu Olgy Havlové udělovanou Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové převzal 29. května 2023 v západní dvoraně Historické budovy Národního muzea

v Praze Filip Pšenčík, architekt, asistent soběstačnosti, sportovec a nadšený cestovatel.  

Laureát ocenění získal za jeho úsilí pomáhat budovat bezbariérové bydlení lidem se zdravotním handicapem. Laureát Ceny Olgy Havlové obdržel bronzovou plastiku "Povzbuzení" od sochaře Olbrama Zoubka, kterou mu během slavnostního večera předali Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu...

 

Klíčová slova: