Časté životní překážky osob se zdravotním postižením

Život se zdravotním postižením s sebou přináší nejen nutnost vyrovnat se s postižením a naučit se s ním žít, ale také další překážky, na které člověk naráží v běžném fungování s ostatními lidmi.

Lidé se zdravotním postižením jsou velmi různorodou skupinou. Za osobu se zdravotním postižením jsou považování lidé s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jejichž postižení je činí nebo může činit závislé na pomoci jiné osoby ...

 

Klíčová slova: