Autismus: Jak ho poznat u dětí v útlém věku a proč je důležitá jeho včasná diagnóza

Autismus je strašákem všech rodičů. Jeho příčina není totiž zcela zřejmá a nedá se tak ovlivnit, zda jej dítě bude mít, či nikoliv. Jak tedy poznat, jestli postihl vašeho potomka? To chceme připomenout právě dnes, jelikož začíná měsíc porozumění autismu.

Když má někdo autismus, vše pro něj funguje tak trochu jinak. Okolní svět pro něj často bývá příliš hlasitým, má problém číst v emocích druhých, komunikace je pro něj složitá – často v ní tak užívá nadměrné množství naučených zdvořilostních frází pro usnadnění, obvykle si dělá věci po svém a má rád rutinu. To může být jedna podoba u jednoho konkrétního jedince. U každého se ale liší.  

Forem autismu je několik. Podle mezinárodní klasifikace se do poruch autistického spektra řadí konkrétně dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom a dezintegrační porucha. Všechny spojuje...

 

Klíčová slova: