Anizeikonie, aniseikonie

Anizeikonie/aniseikonie je postižení zraku, kdy dochází k tomu, že jsou rozdíly ve velikosti a tvaru předmětu

, který vidíme pravým a levým okem. Abychom dobře viděli, je nutné, aby došlo k fúzi obrazů, které se vytvoří na sítnicích pravého i levého oka v jeden vjem. Pokud jsou obrazy rozdílné, způsobuje to problémy, nedochází k spojení obrazů.  

 

Klíčová slova: