3 otázky pro Václavu Kopalovou DiS., vedoucí sestru domácí péče

Domácí zdravotní péče a její služby jsou založeny na péči o vaše nejbližší v prostředí domova. Vedoucí sestrou domácí péče provozované naší skupinou je Václava Kopalová, DiS, která se tomuto oboru věnuje již od roku 2008. Na její práci ji nejvíc baví, že si téměř vždy utvoří s pacienty pouto a že péče o ně nezahrnuje pouze léčbu fyzickou, ale také psychickou. Položili jsme jí 3 otázky.

Komu poskytujete domácí zdravotní péči, kdo jsou vaši nejčastější klienti?  

Klientům všech věkových kategorií, kteří již nepotřebují např. pobyt v nemocnici, ale stále se neobejdou bez zdravotní péče. Jsou to lidé např. po operacích, centrální mozkové příhodě nebo po zlomenině. Častými klienty jsou i staří lidé, kteří žijí sami a mají takové zdravotní potíže, se kterými potřebují...

 

Klíčová slova: