Léčba

Léčba Parkinsonovy nemoci

13.01.2013 22:30

Léčba Parkinsonovy nemoci je jednou z nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Ačkoli dosud není znám léčebný postup, který by onemocnění vyléčil nebo alespoň zastavil jeho progresi, je možné účinně a dlouhodobě potlačovat jednotlivé příznaky nemoci a zmírňovat její dopady na každodenní život pacienta. Rozsáhlý příspěvek prof. MUDr. Evžena Růžičky a kolektivu uvádí přehled používaných léků a popisuje různé léčebné postupy.

Relaxační lázně

13.01.2013 22:44

Lázně Jablonec nabízejí týdenní pobyty na podporu léčení při Parkinsonově nemoci: individuální rehabilitační cvičení, masáže, pulzní magnetické pole, AVS, koupel se solí z Mrtvého moře, suchá uhličitá koupel, koupel s rašelinou, hydromasážní vyhřívaný bazén. Možnost využít mimořádné účinky kryoterapie v kryokabině.

Káva pomáhá při léčbě Parkinsonovy choroby

13.01.2013 22:49

Velké množství kávy může přivodit třes. Kofein má ale překvapivě opačný účinek na osoby, které trpí Parkinsonovou chorobou, uvádí příspěvek na stránkách ČRo Leonardo..

Diagnostika a léčba Wilsonovy choroby

22.01.2013 17:01

Doporučený postup České hepatologické společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zpracoval Prof. MUDr. Z. Mareček, DrSc.

Zkušenosti uživatelů s koktavostí

07.02.2013 21:32

Článek o koktavosti na webu Vitalion.cz je doplněn řadou příspěvků čtenářů o tom, jaké mají vlastní zkušenosti s léčbou této poruchy řeči.

Léčba HIV a AIDS

01.04.2013 20:14

Článek na serveru HIV.cz shrnuje vývoj léčby a možnosti nových léků.

Průvodce HIV testováním v Brně

01.04.2013 20:34

HIV testy se nedají provádět ihned po rizikovém styku. Nezjišťují totiž přítomnost viru samotného, ale jeho antigenu nebo protilátek v těle. Pokud dojde k nákaze virem HIV, trvá 2-3 měsíce než se tyto látky v těle vytvoří. Než k tomu dojde, všechny HIV testy vyjdou negativně i pokud je člověk HIV pozitivní. Z toho důvodu je nutné s testem tři měsíce počkat a během této doby sexuálně abstinovat nebo striktně dodržovat zásady bezpečného sexu. Stránky STUD.cz popisují, jak a kde se provádí testování v Brně.

Astma bronchiale

07.04.2013 22:46

Asthma bronchiale (astma) je chronické, celoživotní onemocnění dýchacích cest. Celosvětový počet astmatiků je odhadován na 150 milionů. Za posledních 20 let dochází celosvětově k nárůstu onemocnění především u dětí a mladistvých, kde se astma stává nejčastějším chronickým onemocněním dětského věku. Tento trend je patrný i v České republice, navíc je astma nedostatečně a pozdně diagnostikováno a nedostatečně léčeno. Odhaduje se, že v ČR je stále nepoznáno asi 250 000 astmatiků. Autorem doporučeného postupu pro praktické lékaře je MUDr. Viktor Kašák, spoluatory prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., a MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Jak žít s CHOPN

07.04.2013 22:56

V současnosti je řada důkazů o tom, že vleklý zánět průdušek a plicní rozedma, které tvoří chronickou obstrukční plicní nemoc, jsou léčbou ovlivnitelné. Potíže nemocných s CHOPN lze zmírnit a dosáhnout dobrou kvalitu života. Podrovněji o tom pojednává publikace, kterou připravili členové Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN).

V chirurgické léčbě Parkinsonovy nemoci zavedli lékaři ve FN Olomouc novou metodu

13.01.2013 22:28

Unikátní operační přístup, který v České republice zatím nikdo jiný nepoužil, zavedli neurochirurgové ve Fakultní nemocnici Olomouc. Využívají jej například v péči o nemocné s Parkinsonovou chorobou. Při použití metody hluboké mozkové stimulace pacientovi neupevňují na hlavu nepříjemně stahující titanový rám, ale nahrazují jej pouze několika drobnými šrouby. Dne 1.11.2012 takto operovali teprve třetího Čecha. Moderní přístup využívá zatím jen devět center v Evropě, pro nemocné je šetrnější a zaručuje jim větší komfort během operace.

Psoriáza - léčba

26.12.2012 10:46

Podrobný popis psoriázy a její léčby na online lékařském slovníku Medicabaze.cz.

Je psoriáza nemoc vyléčitelná?

18.06.2007 9:59
Profesor MUDr. Pavel Barták ze Státního zdravotního ústavu - Centra elektronové mikroskopie shrnuje ve svém článku pokroky léčby lupénky.

Mentio

13.08.2008 1:10
Výukové logopedické programy řady Mentio - logopedický software pro děti i dospělé, které trápí porucha řeči v důsledku nějakého onemocnění (vývojová afázie, úraz hlavy, mozková příhoda).

Výuka afáziologie a starostlivosti o pacienta s afáziou vo vyššom odbornom štúdiu

13.08.2008 1:14
Práce Martiny Országové a Andreje Országa ze SZŠ Petra Fouriera v Bratislavě, resp. Fakultní nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera v Bratislavě se soustřeďuje na výuku interakce mezi sestrou a pacientem, kdy odpověď sestry závisí na tom, zda porozuměla informace vyslané afatikem. Při výuce využívá některých prvků programu PACE (promoting aphasis communicative effectiveness).

Skupinová terapie afázie v chronickém stadiu

13.08.2008 14:54

Diplomová práce Mgr. Sandry Páralové se zabývá narušenou komunikační schopností ve stáří, zejména afázií. Je vysvětlen pojem afázie, dále je popsána etiologie, symptomatologie a diagnostika fatických poruch. Důraz je kladen na terapii. V práci je analyzován vliv individuální a skupinové terapie. Empirická část obsahuje pět případových studií klientů s různými typy afázií v chronickém stadiu, také s různým vzděláním. Cílem bylo prokázat terapeutický efekt skupinové terapie u těchto klientů a jeho nezávislost právě na typu afázie a vzdělání klientů. Dále byl zkoumán vliv muzikoterapie a ekonomické aspekty skupinové terapie. Všech cílů bylo ve výzkumném šetření dosaženo.
Na stránce jsou odkazy na další závěrečné práce studentek Masarykovy univerzity na příbuzná témata.

Léčení Alzheimerovy nemoci

30.11.2008 13:15
Příspěvek na webu Prácheňského sanatoria uvádí, že v léčbě počínající Alzheimerově nemoci jsou k dispozici léky, které dokáží podstatně oddálit její rozvoj. Léčba je poměrně drahá, její indikace a určení způsobu léčení musí určit lékař - neurolog, psychiatr. Nutná je spolupráce pacienta a pravidelné úžívání léků.

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti

30.11.2008 14:43
Tato doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, která vypracovala Česká společnost pro aterosklerózou, navazují na společné doporučení českých odborných společností Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku z roku 2005 a jsou s nimi v souladu z hlediska priorit prevence i ve způsobu odhadu výše rizika úmrtí na KVO. Jsou zaměřena na problematiku dyslipidemií (diagnostika, cílové hodnoty lipidů, léčba) a zohledňují nejnovější poznatky v této oblasti, včetně výsledků klinických a epidemiologických studií.

Zlatá první hodina po infarktu

30.11.2008 14:48
Odborný článek z časopisu Kardiologie z 23.9.1998 dokládá obrovský význam co nejrychlejšího zahájení trombolytické léčby.

Nové způsoby v léčbě lupénky

18.12.2012 18:50

Lidé postižení lupénkou stále více ustupují od chemikálií a snaží se najít řešení v alternativní a přírodní medicíně. Mezi tyto metody můžeme zařadit kryoterapii – léčbu mrazem, ale i hydrocolonterapii – léčebnou metodu k očištění tlustého střeva. Také metoda pomocí rybiček GARRA RUFA je již dostupná v ČR. Příspěvek na webu Zdravě.cz popisuje i další nové způsoby léčby lupénky.

Lupénka konec trápení?

18.12.2012 18:54

Informace na stránkách Doktorka.cz o blahodárných účincích Mrtvého moře na lidi postižené lupénkou.

Moderní léčba hypertenze

13.08.2013 10:14

V České republice trpí hypertenzí asi 44 % dospělé populace. I přes poměrně snadnou diagnostiku tohoto onemocnění stále téměř třetina pacientů o své hypertenzi vůbec neví a farmaky snižujícími krevní tlak je léčena pouze o něco více než polovina nemocných. Článek na stránkách Medical Tribune se zabývá způsoby léčby vysokého tlaku.