Koktavost pohledem koktajícího. Existuje účinná léčba?