Kultura

HapAteliér

28.12.2006 21:20

Hapateliér Centra denních aktivit brněnského TyfloCentra se zaměřuje na hmatové modelování s keramickou hlínou a jiné aplikované výtvarné techniky. Stránky přibližují jeho činnost a představují nejhezčí výtvarná díla.

Krajská knihovna Karlovy Vary

25.10.2009 12:49
Webové stránky Krajské knihovny Karlovy Vary informují o aktuálním programu a dalších službách pro neslyšící čtenáře.

Zavři uši

13.10.2008 10:25
Původně volné uskupení neslyšících fotografů, které pořádalo vernisáže svých fotografií, se od září 2007 přeměnilo v občanské sdružení Zavři uši. Svou činností chce podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádá vernisáže fotografií, přednášky, které se týkají fotografování, různé kulturní, společenské a sportovní akce, kde se mohou vzájemně, bez bariér, setkávat dva světy - svět neslyšících i svět slyšících.

Tichá hudba

19.02.2007 21:40

Stránky souboru Tichá hudba, který se již patnáct let věnuje zpěvu ve znakovém jazyce.

Literární koutek Neslyšících

19.02.2007 21:36

Sekce na webu Ruce, která zveřejňuje Neslyšícím básničky, povídky, úvahy, pohádky, perličky a vtipy, cestopisy a časopis NELI (Neslyšící literatura).

Evropské centrum pantomimy neslyšících

19.02.2007 21:27
Brněnská organizace sdružuje neslyšící, nedoslýchavé i šelestáře, její nejznámější aktivitou je Mezinárodní festival pantomimy neslyšících.

Divadlo Neslyším

19.02.2007 21:26
Historie a soudobý repertoár tohoto brněnského divadla, jehož členy jsou neslyšící.

Vnímání hudby

19.02.2007 21:25
Možná někoho napadne, že je nesmysl, aby nedoslýchaví poslouchali hudbu. Vždyť ji nemohou dobře slyšet. Ale jak dokazuje ve dvou článích o Vnímání hudby na webu Ticho.cz Alena Strnadová, opak je pravdou. Nejen že ji mnozí rádi poslouchají, ale taky rádi provozují.

Výchovná dramatika neslyšících

19.02.2007 21:24

V roce 1992 bylo na Divadelní fakultě JAMU otevřeno speciální studium pro neslyšící - Výchovná dramatika neslyšících (VDN) se zaměřením na pohybové disciplíny. Stránky informují o aktivitách souboru VDN.

Co vlastně ti nevidomí dělají?

28.12.2006 21:22

Na stránkách sdružení Okamžik je ke stažení celý text (85kB) knihy prózy a poezie nevidomých autorů Co vlastně ti nevidomí dělají? Jejími tvůrci jsou Jiří Mojžíšek, Miroslav Michálek, Jiřina Holeňová, Delicie Nerková, Jan Slabý, Radek Seifert, Petr Haken, Pavla Šuranská a Renata Rucká, ilustrace jsou dílem nevidomé Pavly Francové.

Nevídáno

28.12.2006 21:21

Knihu autorů Miroslava Michálka, Pavly Francové a Jana Jakeše vydalo sdružení Okamžik. Na jeho stránkách je celý text ke stažení (zip/131 kB).

Hmatateliér

10.02.2013 21:42

Ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé je pracoviště zřizované sdružením Okamžik, kde se nevidomí učí vytvářet dekorativní a užitné předměty z šamotové hlíny - interiérové doplňky, zahradní nádoby i volné sochařské objekty. Hmateliér využívá speciální „Axmanovu techniku hmatového modelování pro zdravotně postižené“ i jiné formy řemeslně-výtvarné práce přizpůsobené přirozeným hmatovým schopnostem nevidomých.