Zavři uši

13.10.2008 10:25
Původně volné uskupení neslyšících fotografů, které pořádalo vernisáže svých fotografií, se od září 2007 přeměnilo v občanské sdružení Zavři uši. Svou činností chce podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádá vernisáže fotografií, přednášky, které se týkají fotografování, různé kulturní, společenské a sportovní akce, kde se mohou vzájemně, bez bariér, setkávat dva světy - svět neslyšících i svět slyšících.

Klíčová slova: