Kurz Základy facilitace

Datum: 
Čtvrtek, 6. Listopad 2014 -
9:00 - 16:00
Místo konání akce: 
Olomouc
Stručný popis: 

Cílem kurzu je seznámit se s procesem a pravidly facilitace, vyzkoušet si facilitaci v praxi a uvědomit si své předpoklady pro výkon role facilitátora. Facilitovat znamená v překladu usnadňovat. Obvykle to znamená usnadňovat druhým lidem či skupině lidí plnění jejich cílů, nejčastěji v podobě facilitovaného setkání týmu či facilitované porady. Jedná se o pevně strukturovanou schůzku, při které facilitátor provádí účastníky jejím průběhem, pomáhá jim shodnout se na cíli schůzky a zodpovídá za to, že skupina dojde ke stanovenému cíli. 

Získané praktické dovednosti mohou účastníci kurzu využít zejména v procesu individuálního plánování. Mohou například vést ve své či partnerské organizaci schůzky plánovacího týmu. Tím, že plánovací setkání vede nezávislý facilitátor, je zajištěno, že každého ve skupině bude "slyšet" a ostatní lidé nebudou plánovat za člověka, pro kterého je schůzka zorganizována. Daleko více se také při facilitovaném setkání daří zapojit lidi z přirozeného okolí člověka. Výsledné cíle a kroky určené v rámci takto pojatého individuálního plánování tak skupina bere za svoje a s větší ochotou na nich pracuje. Vyhneme se tak častým steskům, že lidé nechtějí dělat kroky stanovené v individuálním plánu.

Podrobný popis: 

Kurz je velice prakticky zaměřený. Účastníci dozví množství informací o teorii facilitace, tj. kdo je facilitátor, jaké jsou základní facilitační dovednosti, jaké otázky a proč používá facilitátor, jaká je struktura facilitace a jak dosáhnout stanovení cíle skupiny a získat dosažení souhlasu při rozdílných názorech ve skupině. Naučí se také používat nástroj s názvem Kruh řešení, který se používá ve chvíli , kdy skupina lidí, např. pracovní tým nemůže nalézt řešení složité situace. Účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet si na kurzu své facilitační dovednosti, uvědomit si a posoudit svoje silné stránky a identifikovat, na kterých facilitačních dovednostech mohou naopak více pracovat. To vše v bezpečném prostředí skupiny složené z dalších účastníků kurzu.

Pořadatel: 
QUIP, Praha, www.kvalitavpraxi.cz