Chemoterapie

Chemoterapie nádorových onemocnění

28.10.2008 12:56
Publikace na stránkách Ligy proti rakovině popisuje obecnou strategii léčby, charakteristiku cytostatik, jejich vedlejší účinky a jak se s nimi vyrovnat. Zabývá se oslabením imunity, únavou a problémech v sexuální oblasti. Dále popisuje imunoterapii, hormonální a doplňkovou léčbu.

Farmakoterapie

28.07.2013 2:00

Sekce na stránkách České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně poskytuje informace o farmakologické léčbě onkologických diagnóz, poskytuje databázi onkologických léčiv i zcela konkrétní rady, jak se bránit nežádoucím účinkům některých léčiv. Vysvětluje také, co jsou to optimální standardy onkologické léčby.