Farmakoterapie

28.07.2013 2:00

Sekce na stránkách České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně poskytuje informace o farmakologické léčbě onkologických diagnóz, poskytuje databázi onkologických léčiv i zcela konkrétní rady, jak se bránit nežádoucím účinkům některých léčiv. Vysvětluje také, co jsou to optimální standardy onkologické léčby.

Klíčová slova: