Žvýkačková podpora pro Podané ruce

03.10.2012 13:28

Deset procent z prodeje CharityMints bude využito v říjnu pro službu osobní asistence.

CharityMints/ Gums je zcela inovativní projekt, který nabízí společensky odpovědný byznys. Spojuje v sobě hračku, žvýkačky/ mentolky a podporu charitativním organizacím.
Smyslem je každoročně podporovat nejen kvalitní neziskové organizace, ale zároveň i nadané mladé umělce.Více informací získáte nawww.charitygums.com.
 
V říjnu CharityMints představují organizaci Podané ruce, o. s. V rámci spolupráce je především podporována pomoc lidem s fyzickým handicapem a seniorům. 
Mezi občany ČR jsou lidé, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu nedokáží sami o sebe postarat. Jsou odkázáni na pomoc druhých a potřebují někdy i 24-hodinovou péči. Nezvládnou vykonávání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nejsou schopni sami si uvařit a mnohdy ani sami se najíst či napít. Nedojdou sami k lékaři bez doprovodu jiné osoby. Mnohdy jsou upoutáni na lůžko či na invalidní vozík, čímž se snižuje možnost jejich kontaktu s okolím atd.
Organizace Podané ruce, o. s. umožňuje svým klientům prostřednictvím osobní asistence setrvat v jejich domácím prostředí a pomáhá jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. Takto rožšiřují hranice jejich důstojného života. “V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.). Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu, v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském.”
 
Aktuálně:
V rámci Týdne sociálních služeb ČR se aktivně zapojí do dnů otevřených dveří:
·         9. 10. pořádají Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Svianově (MSK) a v kanceláři na pobočce v Prostějově (OLK) a 10.10. v kanceláři v pobočce v Ostravě(MSK).
 
·         16.10. se zástupkyně organizace formou přednášek pro odborníky sociální práce a sociálních služeb, zástupce a studenti Ostravské a Slezské univerzity, zástupce měst regionu, zúčastní na Slezské univerzitě v Karviné akce: "Den důstojnosti" v rámci EU projektu příhraniční spolupráce s Polskem.
 
             www.facebook.com/charitymints
 
Klíčová slova: