Oznámení, pozvánky

Sociální reforma ve znakovém jazyce!

02.01.2012 20:04

Informace o důležitých změnách, které se týkají sluchově postižených, přetlumočil Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR do českého znakového jazyka.

Podnikání neziskovek

04.01.2012 21:51

Kromě sdílení úspěšných příkladů z praxe nabízí informace z první ruky o možnostech nestátní podpory sociálního podnikání (školení, úvěry, granty, lidské zdroje) první letošní akce zaměřená na social business, kterou pořádají 26. ledna Hub Praha a Nadace Vodafone ČR. 

Vyšlo lednové číslo časopisu Můžeš

05.01.2012 18:50

Najdete v něm reportáže, rozhovory a málo známá fakta o nevidomých lidech. Při této příležitosti si mohou číst časopis poprvé na adrese www.muzes.czi nevidomí, neboť je upraven pro jejich speciální čtečky.

Semináře České komory tlumočníků znakového jazyka

06.01.2012 11:31

Dvě témata: Tlumočník znakového jazyka v praktických situacích a zajištění technických požadavků pro tlumočení znakového jazyka a Neslyšící a jejich představa o tlumočnických službách.

V Česku přibylo pět Přátelských míst

09.01.2012 13:42

Certifikací úspěšně prošly Národní technické muzeum v Praze, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Clarion Congress Hotel Prague a ŠKODA AUTO Muzeum.

Facilitovaná komunikace

15.01.2012 22:42

Jednodenní workshop na téma jak se stát komunikačnim partnerem lidi, kteří nekomunikují verbálně nebo mají potíže se vyjadřovat, pořádá o.s. Rytmus.

Vychází lednové číslo časopisu Sociální služby

18.01.2012 10:35

Odborný měsíčník otevírá ožehavé téma jednání s klienty sociálních služeb, kteří agresivitou, závislostí, hromaděním odpadků či hlučností narušují soužití s ostatními lidmi ve svém okolí.

Informace Akreditační komise MPSV

21.01.2012 11:09

Změny se týkají rozšíření cílových skupin, platby za přijetí žádosti o akreditaci, rozsahu vzdělávacího programu a e-learningu.

Stránky