Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení

02.05.2012 10:50

E-learningový kurz připravila Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

jméno autora: Mgr. Kateřina Červinková Houšková

datum zpřístupnění kurzu: 14 dní (od 9. - 23. 5. 2012) 
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 675 Kč 
Počet kreditů CVP: 10
 
Obsah kurzu najdete na tomto odkaze: http://www.cktzj.com/zpusoby-prace-sebereflexe-a-sebevzdelavani-v-tymovem-tlumoceni-e-learningovy-kurz

Na tomto odkazu se také můžete přihlašovat do neděle 6. 5. 2012. 


Dana Tučková

Klíčová slova: