Známe Zdravotně postižené zaměstnance roku

28.10.2012 9:27

Staly se jimi na chráněném trhu práce Marie Strnadová z výrobního družstva SOLEA a na běžném trhu práce ing. Jana Novotná z České zemědělské univerzity v Praze.

Soutěž pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), a to ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, Českým rozhlasem, Sdružením automobilového průmyslu, CZECH TOP 100, tiskovou agenturou Mediafax, společností LMC, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Asociací poskytovatelů personálních služeb.  Soutěž podpořily také společnosti ICZ, Amgen, L´Oreal a  T-mobile, Lázní Vráž a Crystalex.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorií je Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce. Druhou kategorií je Zaměstnanec roku z běžného trhu práce.

Chráněný trh práce = společnost zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením.

Běžný trh práce = běžná společnost, která má povinnost zaměstnávat 4% zdravotně postižených osob (vč. státní správy a samosprávy).

Vítězkami se staly
Chráněný trh práce – paní Marie Strnadová
Zdůvodnění nominace zaměstnavatelem SOLEA, výrobní družstvo (krácená verze): Paní Strnadová  začala pracovat ve firmě hned po jejím založení v roce 2000. Startovala na pozici montážní dělnice. Vzhledem k její aktivitě a šikovnosti se od roku 2006 stala vedoucí divize montáží, kde pracuje dodnes. Nikdy na sobě nedává znát žádnou únavu a vyčerpání i přes své těžké postižení bederní páteře. Dokáže motivovat a povzbuzovat své kolegy a spolupracovníky k vyšším výkonům. Ve svém volném čase pomáhá v domově důchodců a u dobrovolných hasičů.
 
Běžný trh práce – paní  ing. Jana Novotná

Zdůvodnění nominace zaměstnavatelem Českou zemědělskou univerzita v Praze (krácená verze): Ing. Jana Novotná je absolventkou ČZU. Při konci studia na naší univerzitě jí byla diagnostikována roztroušená skleróza. Nyní je ve 2. stupni invalidity. Od roku 2007 se začala plně podílet na rozvoji akademického prostředí. Její pracovní náplň zahrnuje velmi rozsáhlé spektrum samostatné a zodpovědné činnosti vč. činnosti výzkumné. Její entuziasmus a pozitivní přístup k životu samému je příkladem nejen pro akademické pracovníky, ale i pro studenty. Dobrovolnicky se podílí na činnosti sdružení Okolo, které se snaží díky využití principů zážitkové pedagogiky integrovat osoby na vozíku.

Klíčová slova: