Znakový jazyk se můžete učit i s pomocí mobilu

26.01.2014 18:34

"Znakujte s námi" se jmenuje aplikace pro chytré telefony typu Android, která uživatelům nabízí materiál pro výuku českého znakového jazyka. Skládá se ze tří částí: slovníku, výukové sekce a kvízů, v nichž si mohou uživatelé procvičit nabyté znalosti. Aplikace vznikla v rámci projektu Federace rodičů a přátel sluchově postižených a společnosti Inmite, který podpořila Nadace Vodafone, a je k dispozici volně ke stažení.

Ve slovníku a výukové části je 1339 pojmů a 165 výpovědí v českém znakovém jazyce. Materiál je rozdělen do 22 témat a v rámci toho na 5 úrovní obtížnosti, které respektují vývojovou úroveň dítěte. Uživatelé si tedy mohou rychle vyhledat slovíčko a jeho ekvivalent v českém znakovém jazyce nezávisle na jakémkoliv dělení, nebo se mohou učit znakový jazyk systematicky podle postupně se zvyšující se obtížnosti. Aplikace nabízí tři typy kvízů opět dělených podle úrovně obtížnosti.

Primárně je aplikace určena pro slyšící rodiče a příbuzné neslyšících a nedoslýchavých dětí ve věku 0 - 4 roky. Dále odborníkům a studentům v profesích, které předpokládají kontakt s dětmi se sluchovým postižením. Ocení ji rovněž příbuzní a přátelé neslyšících a nedoslýchavých lidí, kteří se dorozumívají českým znakovým jazykem, ale i široká veřejnost se zájmem o český znakový jazyk a svět sluchového postižení.

Aplikace je možné si stáhnout zdarma v Google Play zde:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.frpsp.znakovka.android

Zároveň byla vytvořena propagační stránka pro aplikaci, kterou je možné dále aktualizovat.

(wr)

Klíčová slova: