Znakokniha představí pověsti z Čech i Moravy

Vydání již páté speciální znakové knihy pro děti se sluchovým postižením oslavila na liberecké radnici Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Znakoknihy unikátním způsobem zpřístupňují sluchově hendikepovaným vybrané texty českých autorů v digitální podobě s tlumočením do českého znakového jazyka.

V obřadní síni radnice publikaci pokřtili náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová a náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

„Knihovníci z Krajské vědecké knihovny neustále přemýšlí, jakým způsobem zpřístupnit knihy nejrůznějším skupinám čtenářů, včetně těch s nejrůznějším typem hendikepu. Již několikátá znakokniha je dokladem právě takové snahy. Velmi si vážím pracovitosti a invence kolegů z knihovny a těší mě, že to čtenáři a návštěvníci knihovny vidí a oceňují,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Uvedení nové znakoknihy se zúčastnili také neslyšící – děti a pedagogové Základní školy a Mateřské školy logopedické v Liberci – a další neslyšící z řad veřejnosti. Znakokniha letos obsahuje další čtyři kapitoly ze Starých pověstí českých a moravských od Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové –letošní vydání přináší pověsti O lucké válce, O Durynkovi, O Svatoplukovi a O Bořivojovi.

„Vydáváním znakoknih se snažíme o zpřístupnění populárních příběhů i neslyšícím, pro něž je čtení velmi náročnou disciplínou. Pro neslyšící návštěvníky knihovny jsme v minulosti připravili i další aktivity, např. kurzy z oblasti IT technologií, tlumočení vybraných přednášek do českého znakového jazyka nebo exkurzi po knihovně,“ vysvětluje ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Tým čtyř tlumočnic se během jara a léta věnoval překladům textů za odborné pomoci Lucie Sedláčkové-Půlpánové. Na přelomu října a listopadu se třikrát sešly neslyšící  figurantky s kameramanem Janem Myšákem v knihovně, která posloužila jako místo pro natáčení. Podařilo se tedy připravit, natočit, zpracovat a do webové prezentace převést 39 zhruba dvouminutových videí.

Na projektu se finančně podílely ministerstvo kultury a statutární město Liberec. Znakoknihu si mohou zájemci prohlédnout na samostatné webové stránce http://www.znakokniha.cz

 

Zdroj: Liberecký kraj

Klíčová slova: