Značka spolehlivosti pomáhá dárcům v rozhodování. Obhájily ji další organizace

Obecně prospěšná společnost I MY a spolek IQ Roma Servis získaly značku spolehlivosti na další tři roky. Udělila jim je Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě výsledků důkladného hodnocení nezávislými experty pro oblast řízení a financování neziskových organizací. 

Značku spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Značku oceňují soukromí dárci, pro které je projevem důvěryhodnosti a stability organizací, kterým posílají finanční prostředky.

Soběslavská I MY  i spolek Roma Service se mohou pochlubit dlouhodobou podporou dárců. Je to díky jejich dobré práci a transparentnímu fungování, které potvrdilo také aktuální hodnocení a udělení značky spolehlivosti,“ říká prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

Obecně prospěšná společnost I MY poskytuje ranou péči a pomáhá dětem s handicapem a jejich rodinám v Jihočeském kraji. Nedávno získala finanční dar od společnosti podnikající v realitách. „Díky tomu má jistotu, že pro děti a jejich rodiny uspořádá dva pobyty v prostředí fary, která je přestavěná a uzpůsobená dětem s autismem a s jinými zdravotními handicapy,“ doplňuje Šedivý.

IQ Roma Servis provází romské děti a mladé lidi na jejich cestě za vzděláním a vysněnou prací. Ročně od soukromých dárců získá přes půl milionu korun. 

 „V ČR existuje mnoho veřejně prospěšných organizací, existují mezi nimi ale rozdíly. Díky značce spolehlivosti se některé z nich mohou prokazovat jako Prověřené veřejně prospěšné organizace. Jsem rád, že se nám daří naplňovat hlavní cíl značky, tedy definovat standardy transparentnosti a dobrého fungování neziskovek. Organizace I MY i IQ Roma Servis jsou držiteli značky spolehlivosti opakovaně. Odvádí skvělou práci, jsou transparentní a efektivní a jsou za nimi vidět jasné výsledky“, potvrzuje Aleš Mrázek, vedoucí týmu hodnotitelů značky spolehlivosti a tajemník AVPO ČR.

Značka spolehlivosti je součástí etablovaného programu Česká kvalita. Slouží soukromým dárcům jako vodítko při jejich rozhodování, kterou organizaci si vybrat. Garantuje jim jistotu, že jejich podpora bude využita smysluplně a efektivně. V současné době se může touto značkou prokázat celkem 25 organizací. Jejich seznam AVPO ČR zveřejňuje na webové stránce www.znacka-spolehlivosti.cz.

Monika Jindrová

Klíčová slova: