Změny v dopravě pro OZP v Praze

NRZP ČR na svém webu radí, jak postupovat v souvislosti s nástupem nových dopravců osob se zdravotním postižením v tzv. dopravě ode dveří ke dveřím. 

Firma HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. úplně končí a novými dopravci jsou od 1. 1. 2022 Vegatour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3 – 4 cestujících a 10 vozidel pro přepravu jednoho pasažéra.

Nově bude spravovat dispečink přímo ROPID, který zajišťuje integrovanou dopravu v Praze.

V současné době probíhá ještě jednání se Středočeským krajem, protože je snaha zachovat dopravu pro osoby se zdravotním postižením i pro I. pásmo ve Středočeském kraji, to je tam, kam jezdí veřejná doprava z Prahy.

Návod na registraci a dále nárok na objednávku dopravy je v příloze.

Podrobnější informace jsou na webu služby Bezba doprava. 

Klíčová slova: