Změnit občanské sdružení na obecně prospěšnou společnost?

06.07.2012 22:18

Možná to půjde již koncem letošního roku, informuje nejnovější číslo zpravodaje Svět neziskovek.

Tentokrát si v něm můžete přečíst velký rozhovor s prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) Markem Šedivým, na téma užitečných web 2.0 aplikací se rozepsala nová lektorka Neziskovek.cz Kateřina Švidrnochová a JUDr. Lenka Deverová Vás seznámí s dalšími novinkami, které přináší nový Občanský zákoník. Nechybí samozřejmě ani pravidelné rubriky jako je Poradna a Kalendář akcí, vybrané události s nadhledem glosuje závěrečný fejeton.

Klíčová slova: