Změní se posuzování nároku na průkaz OZP? Šance se zvyšuje

28.04.2013 2:00

Zdá se, že dojde k oddělení posuzování nároku na průkaz OZP a nároku na příspěvek na péči. Tato změna by byla velmi vítaná, protože současné společné posuzování vede k tomu, že není přiznán příspěvek na péči nebo průkaz OZP. Uvedl to předseda NRZP ČR Václav Krása po jednání s představiteli ministerstva práce a sociálních věcí, z něhož vyplynulo, že ministerstvo je přístupnější i k dalším změnám ve prospěch osob se zdravotním postižením. 

Ministerstvo nechce návrat ke stavu před 1. lednem 2012, ale souhlasí se změnou posuzovacích kritérií, jak u posuzování nároku na průkaz OZP, tak také nároku na příspěvek na péči. Kritéria by měla více vyhovovat všem skupinám zdravotně postižených, protože by měla být použitelná analogicky i pro ty skupiny, které se do aktuálního parametru nevejdou. Je pravděpodobné, že ministerstvo bude souhlasit s tím, aby anatomická ztráta dolní končetiny nad kolenem byla uznána za takové postižení osoby, která má nárok na přiznání průkazu ZTP a tím i na příspěvek na nákup motorového vozidla a podobně.

Václav Krása současně informoval o usnesení republikového výboru NRZP ČR, které přijal 25. dubna k současné situaci:

 

a)      RV NRZP ČR posoudil vývoj situace ve věci skaret a konstatuje, že současným jediným možným řešením je zrušení celého projektu skaret, neboť nepřináší žádnou užitnou hodnotu klientům sociálního systému ani státu. Žádáme Vládu ČR a poslance jednotlivých politických stran, aby v co nejkratším termínu ukončili agónii projektu skarty. Současně vyzýváme ministryni práce a sociálních věcí L. Müllerovou, aby okamžitě ukončila vydávání skaret. Jejich vydáváním je porušován zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a současně se tím zvyšují náklady budoucího ukončení projektu. NRZP ČR chápe, že ukončení projektu ponese s sebou nějaké náklady, avšak prodlužováním této agónie se náklady ještě zvyšují.
 
b)      RV NRZP ČR konstatuje, že nový systém posuzování nároků na průkazy a dávky pro osoby se zdravotním postižením zhoršuje podmínky integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a snižuje kvalitu života těchto osob. Současný systém zcela nepochopitelně odebírá podporu těm občanům se zdravotním postižením, kteří se bez takové podpory nemohou obejít. Žádáme proto Vládu ČR a MPSV ČR, aby se tímto problémem urychleně zabývaly. V Poslanecké sněmovně je otevřen zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento zákon je možné využít k úpravě posuzovacích kritérií.
 
c)       RV NRZP ČR nesouhlasí s postupem MPSV ČR při nominaci zástupců osob se zdravotním postižením do pracovní skupiny pro přípravu Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Je nepřijatelné, aby členy pracovní skupiny jmenovalo samo MPSV ČR bez součinnosti a návrhů jednotlivých organizací.
Klíčová slova: