Zlepšit život dětí se zrakovým postižením pomáhá raná péče. Ví o ní jen třetina Čechů, vyplývá z průzkumu Ipsosu

Světový den zraku letos připadá na 14. října. Na druhý říjnový čtvrtek ho každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace a upozorňuje tak na problémy spojené se zrakovými vadami, jako je například slepota nebo různé poruchy vidění. Tyto problémy se bohužel nevyhýbají ani nejmenším dětem. Právě pro ně je určena sociální služba Raná péče EDA, která se práci s rodinami dětí se zrakovým či kombinovaným postižením zabývá už víc než 30 let.

Včasný zásah odborníků na trénink zraku může dětem výrazně zvýšit šance na lepší uplatnění v běžném životě.

U mých malých dětí se mi nejvíc osvědčilo používat hodně kontrastní podněty, například různá světýlka. A také postupovat přesně podle individuálních potřeb  dítěte, být extremně vnímavá k úsměvu, pohybu, zaujetí,” popisuje matka dvou holčiček se zrakovou vadou Helena Sklenářová. 

To, že je možné kvalitně vyšetřit zrak i u kojenců, přitom věří pouze čtyři z deseti Čechů. A jen zhruba 56 % si myslí, že je možné zlepšit zrak dětí i jinak než operací. Vyplývá to z letošního průzkumu, který pro EDU vypracovala agentura Ipsos. 

Podle studie navíc není v Česku velké ani povědomí o samotné existenci služby rané péče a jejím významu. Z výsledků dotazníkového šetření mezi 1004 respondenty staršími 18 let někdy o pojmu “raná péče” slyšela jen asi třetina lidí.  

V porovnání s předchozími průzkumy v letech 2017 (28 %) a 2019 (29 %) se jedná o mírný, ale stabilní nárůst. Stejně jako v minulých letech si však většina lidí nedokáže pod pojmem “raná péče” nic konkrétního představit, případně mají nepřesné informace. Správně obsah pojmu popsal asi jeden z deseti dotázaných.

es 40 % dotázaných uvedlo, že neví, co raná péče znamená. Naopak necelých 14 % respondentů správně odpovědělo, že se jedná o péči o dítě v raném věku. Mezi další asociace pak patřily odpovědi jako včasná, brzká péče”, “”asistence pro rodiny s postiženými dětmi” nebo “”péče o hendikepované, postižené, nemocné děti”,” upřesnil Tomáš Macků z agentury Ipsos.  

Jeden z deseti dotázaných lidí také dle svých slov zná někoho, kdo ranou péči poskytuje. Konkrétní organizaci, která se službou zabývá, pak zná stejně jako v roce 2019 asi čtvrtina lidí. Nejznámější je Diakonie ČCE, kterou zmínilo přes 10 % dotázaných. Organizaci EDA, která pečuje o rodiny dětí se zrakovým či kombinovaným postižením, znají 4 % populace.

Povědomí o rané péči samotné i o jednotlivých organizacích, které ji poskytují, je mezi veřejností malé. Rodiny s dětmi s postižením často  neví, kde mohou najít účinnou a rychlou pomoc a stává se, že ji nedostanou včas. Zároveň vázne i dostatečné financování státem. EDA musí každoročně shánět podstatnou část financí samostatně, a to komplikuje  chod organizace i dostupnost péče pro nové klientské rodiny, které se právě ocitly v těžké životní situaci,” upozornila ředitelka EDY Petra Mžourková. 

Podle letošního průzkumu agentury Ipsosu se aktuálně lidé v těžké životní situaci obrací zejména na rodinu (76 %). V případě narození dítěte s postižením by pak předně vyhledali pomoc lékaře (5 %) a další podporu by hledali u širší rodiny. 

Evelyna Kulíšková

Klíčová slova: