Zlepší se systém sociálních dávek?

18.02.2014 10:28

Na setkáních se budou informovat o aktuálním dění a záměrech v oblasti sociálních dávek a upozorňovat na případné problémy. Rovněž budou – v mezích zákona – sdílet informace tak, aby se dávky co nejméně zneužívaly.

Na společném postupu se dohodly výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou. „ Dostatečné a aktuální informace jsou základním předpokladem funkční ho systému sociálních dávek“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Jana Vildumetzová a dodává: „ Právě nedostatečná komunikace v minulosti zkomplikovala život lidem, kteří potřebují pomoc státu, a také pracovníkům státní správy a samosprávy, kteří služby veřejnosti poskytují. Rovněž vedla k většímu zneužívání dávek. Aby se to neopakovalo, jsou obce připraveny co nejdříve vyjít vstříc úřadům práce s pravidelnými pracovními schůzkami.“

„ Sociální dávky dnes vyplácíme systémem, ke kterému jsme se s Novým rokem - přesto že se delší dobu neaktualizoval - vrátili na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže“, popisuje aktuální situaci generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková a doplňuje: „Výplata se daří jen díky obrovskému nasazení našich zaměstnanců a výborné spolupráci s dodavatelem, za které jim patří poděkování. Pokud budou mít víc informací a pomoc například při sociální práci od kolegů z obcí, vydělají na tom zejména klienti, tedy veřejnost.“

V souvislosti s efektivní sociální prací vedení ÚP ČR i Svazu zdůrazňuje, že je nutné navýšit počet lidí, kteří tuto činnost budou vykonávat. A to jak v obcích, tak na pracovištích ÚP ČR v regionech. Zvýšit informovanost a více zapojit obce do systému sociálních dávek by měl pomoci také seminář k sociální práci, který chce uspořádat ÚP ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Svaz měst a obcí by měl zase – rovněž ve spolupráci s MPSV - uspořádat seminář pro starosty na téma sociální podnikání. Podle vedení Svazu a ÚP ČR by vý znamně pomohla také změna zákonů, která by umožnila on-line sdílení aktuálních informací mezi úřady pomocí funkčních a průběžně doplňovaných centrálních registrů.

Během jednání probrali účastníci setkání i myšlenku, že by o sociálních dávkách mohly v budoucnu rozhodovat obce a vyplácet je příslušná pracoviště ÚP ČR. Nedávno ji podpořila Sociální komise Svazu měst a obcí s vědomím, že jde o doporučující návrh, jehož případné zavedení do praxe by se muselo velmi dobře a s dostatečným předstihem připravit. Stejně jako při implementaci jiných opatření. Situace, kdy se realizují unáhlená zásadní rozhodnutí, se už nesmí opakovat. Všechny případné úpravy systému sociálních dávek musí na prvním místě respektovat oprávněné požadavky klientů. Tak, aby se co nejrychleji řešily jejich často složité životní situace a současně dávky co nejméně zneužívaly.

Úřad práce ČR průměrně měsíčně vyplácí cca 1,9 milionů sociálních dávek za cca 6,3 mld. Kč. Srovnáme - li rok 2011 s rokem 2013, pak se počet a výdaje jen na dávky pomoci v hmotné nouzi zvýšily o 180 procent, resp. 211 procent.

Štěpánka Filipová, SMO
Kateřina Beránková, ÚP ČR

Klíčová slova: