Zkušenosti osob se zdravotním postižením se zaměstnáním

Odpovědi na dotazník budou využity v diplomové práci.

Odpovídat mohou OZP zaměstnané, nezaměstnané, podnikající. Studentka Iveta Barnetová bude velmi vděčná za každou odpověď, dotazníkové šetření musím ukončit 15. března. 

Odkaz na dotazník. 

Klíčová slova: