Zjistěte úroveň vašich digitálních kompetencí pro výkon práce z domova

Jste zaměstnavatel a potřebujete systémovou podporu při zavádění práce z domova? Nebo jste zaměstnanec pracující z domova a chcete se zlepšit ve svých digitálních kompetencích potřebných právě pro výkon práce z domova? Projekt DigiKompetence, který zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, má za úkol nastavit systémovou a metodickou podporu pro rozšíření práce z domova a pomoci využívat nástroje vhodné pro její výkon.

Zaměstnavatelé získají prostřednictvím projektu DigiKompetence systémovou podporu k umožnění práce z domova ve své organizaci. Můžou použít poznatky z realizovaných výzkumů a sebraných příkladů dobré praxe a ověřovat úroveň digitálních kompetencí svých zaměstnanců.

Zaměstnanci zase prostřednictvím vytvořených výstupů projektu (kurzy, aplikace atd.) získají či se dále zlepší ve svých digitálních kompetencích potřebných pro výkon práce z domova. Tyto vytvořené materiály a podpůrné aktivity je inspirují k dalšímu učení.

Se sebereflexí pomůže i autoevaluační nástroj Evaldo (www.evaldo.cz), díky kterému získají přímou podporu při zavádění nástrojů vhodných pro práci z domova a budou moci zhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí.

„V průběhu realizace projektu bude dvakrát proveden výzkum práce z domova, který přinese jedinečná data pro analýzu trendů v zavádění a realizaci práce z domova i podněty pro analýzu věcných a legislativních překážek. Zpracována bude rovněž komparativní analýza, která se zaměří na zkoumání fungující podpory v oblasti dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova včetně formulace doporučení, která by byla vhodná přenést do české praxe a do českého legislativního rámce,“ říká Jiří Molnár, gestor projektu DigiKompetence.

Hlavním cílem projektu je zajištění informovanosti o důležitosti dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí pro výkon práce z domova. Velmi významným nástrojem, který projekt využívá, je podcastový kanál DigiPodcast. Celkem je naplánováno 24 samostatných dílů. 21 jich bude věnováno jednotlivým digitálním kompetencím – charakteristice, praktickým příkladům pro využití práce z domova a diskusi s odborníkem. Tři další díly se budou zabývat digitálním vzděláváním, autoevaluačním nástrojem Evaldo a výsledkům výzkumu práce z domova.

Podcasty jsou k dispozici na Spotify, Apple podcast, Google podcast, na webu www.portaldigi.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter). Zaměstnanci a organizace v gesci MPSV je naleznou i v prostředí MS Office 365 pod aplikací Stream.

Projekt DigiKompetence – systémová podpora v oblasti dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova realizuje MPSV od ledna 2022 do konce roku 2023. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu naleznete na www.digikompetence.cz, online nástroj EVALDO můžete vyzkoušet na www.evaldo.cz. Projekt DigiKompetence je i na Facebooku, LinkedIn, Twitteru, Instagramu a videa naleznete na YouTube kanálu projektu.

 

Zdroj: MPSV

 

 

Klíčová slova: