Získat práci je pro člověka s autismem něco jako vyhrát ve sportce. APLA Praha to chce změnit

22.02.2014 18:41
Zajímá Vás, jaké jsou nejvážnější legislativní překážky a administrativní bariéry, které brání tomu, aby se lidé s autismem z České republiky lépe uplatnili na trhu práce? Kde vidí největší problém dospělí lidé s autismem, jejich rodiče, neziskové organizace a jak situaci vnímají zástupci veřejné správy? Je možné sladit úhly pohledu a pokusit se společně situaci zlepšit?

Odpovědi na tyto otázky budou hledat účastníci jednání, které proběhne 6. – 7. 3. 2014 v Praze v prostorách Divadla za plotem. Jde o další setkání organizované Asociací pomáhající lidem s autismem (APLA Praha) v rámci projektu Společně to zvládneme, který je financovaný ze zdrojů ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Téma autismus a práce je současně i tématem celoevropské osvětové kampaně pro r. 2014, kterou koordinuje mezinárodní organizace Autism-Europe, jejímž dlouholetým členem je i APLA Praha.

Inspirací pro české účastníky budou prezentace hostů ze Slovenské republiky, Lotyšska a další příklady dobré praxe ze zahraničí. Další část programu se zaměří na společné vytipování hlavních překážek v legislativě a v administrativní oblasti, které brání zvýšit zaměstnanost lidí s autismem v České republice. Poté se účastníci rozdělí do menších skupin, kde budou hledat řešení, jak současnou situaci zlepšit. V závěrečné části proběhne diskuze k návrhům jednotlivých skupin a závěrečné shrnutí.  

Na jednání zbývá ještě několik volných míst. V případě zájmu o účast je možné kontaktovat APLA Praha na adrese slaba@apla.cz.

Simona Votyová
Klíčová slova: