Žihadlo roku 2013

09.06.2013 2:00

Sedmý ročník soutěže o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací má uzávěrku 10. října 2013.

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz vyhlašuje sedmý ročník soutěže o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací "Žihadlo roku 2013". V letošním ročníku dojde ke změně v hodnocení přihlášených kampaní, které bude poprvé dvoukolové. Nově mohou neziskové organizace zasílat přihlášku a podklady k soutěžním kampaním pouze elektronicky. Zapojení do soutěže tak bude méně náročné na čas a omezí náklady spojené s přihlašováním.

Jiří Kučera, ředitel Neziskovek.cz, upřesňuje: „Průběžně pracujeme na zvyšování kvality soutěže, a proto jsme se rozhodli upravit systém hodnocení kampaní neziskových organizací. Porota bude nově hodnotit ve dvou etapách. V prvním kole individuálně, kdy každý porotce na základě jasně daných kritérií ohodnotí všechny zaslané kampaně. Do druhé kola budou nominovány kampaně s nejlepším hodnocením v každé kategorii. Z nominovaných kampaní porota zvolí vítěze na společném setkání. Nový systém hodnocení bude klást větší důraz na provázanost účelu kampaně s jejím zacílením, s volbou vhodných médií a v neposlední řadě se bude posuzovat, zda nezisková organizace uskutečněné kampaně vyhodnocuje a zjišťuje jejich dopad.“ Samozřejmě stále platí, že podstatnou a hodnocenou součástí kampaně je také její kreativní zpracování, originalita a schopnost zaujmout.

V porotě zasednou čeští a slovenští odborníci na marketing, PR, grafiku, design, společenskou odpovědnost firem (CSR) a neziskový sektor. Stejně jako v loňském roce si svého vítěze zvolí prostřednictvím on-line hlasování také veřejnost. Vítězné kampaně budou letos vyhlášeny a oceněny v průběhu slavnostního večera 21. listopadu 2013 v prostorách Era svět na Jungmannově náměstí v Praze 1.

„Jsme potěšeni, že soutěž Žihadlo roku i nadále přirozeně propojuje neziskovou a firemní sféru. Na kampaních spolupracují neziskové organizace v roli zadavatelů s agenturami, které do jejich ztvárnění vnášejí zkušenosti z byznysu. Podobný formát efektivně funguje i ve fázi hodnocení přihlášených kampaní. Odborníci z řad zástupců neziskového sektoru a firem se tak neustále navzájem inspirují,“ uvedla Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB, hlavního partnera soutěže.

Cílem soutěže Žihadlo roku je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám. Soutěž je otevřená pro nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace z celé České a Slovenské republiky, které medializují veřejně prospěšný projekt, jenž není starší než jeden rok. Kampaň může nominovat pouze zadavatel (nezisková organizace) a to do kategorií tištěná reklama, televizní a kino spot, rádiový spot a internetová kampaň. Přihlášky je možné podávat do 10. října 2013.

Více informací o soutěži na: www.zihadloroku.cz

Hlavní partner soutěže: ČSOB
Mediální partner soutěže (Slovensko): 1. slovenské neziskové servisné centrum
Kontakt: Alena Sladká, email: sladka@neziskovky.cz, tel.: +420 734 825 211

Klíčová slova: