Žihadlo 2013 ve výsledcích

22.11.2013 11:36

Světluška, Helppes a sdružení Orbi Pontes vítězi sedmého ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu.

Více na: http://strategie.e15.cz/zpravy/zihadlo-2013-ceny-pro-svetlusku-helppes-a...

Porota letos hodnotila celkem 62 kampaní, které do soutěže přihlásilo 33 neziskových organizací z České a Slovenské republiky. Nejlepší televizní reklamou byl vyhlášen video spot „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“ občanského sdružení ORBI PONTES, který vznikl ve spolupráci s Funny Bunny Films. V kategorii rozhlasových spotů zvítězil rádio spot „Běh pro Světlušku“ Nadačního fondu Českého rozhlasu vzniklý ve spolupráci s reklamní agenturou Publicis Prague. Nejlepší tištěnou kampaní byla porotou zvolena kampaň „Umíme se postavit na vlastní nohy“ České asociace paraplegiků – CZEPA, která na ní spolupracovala s Friends' faktory. V kategorii internetových kampaní zvítězila kampaň Ligy lidských práv „Nebuď béééčko, buď hrdinou“.

Nejpovedenější veřejně prospěšnou kampaň vybrala z 16 nominovaných kampaní i veřejnost. Lidé prostřednictvím online hlasování na webových stránkách soutěže www.zihadloroku.cz za deset hlasovacích dní poslali nejvíce hlasů rozhlasové kampani „Super den“ občanského sdružení Helppes – centra výcviku psů pro postižené, které jej vytvořilo ve spolupráci se Scholz & Friends Praha.

„Do hlasování veřejnosti se letos zapojil rekordní počet lidí. Vítězná kampaň Super den dostala 3 004 hlasů. Nicméně i video spoty Rané péče Eda na druhém místě a občanského sdružení Orbi pontes na místě třetím nasbíraly přes tisíc hlasů, konkrétně 1 813 a 1 720,“ okomentoval hlasování veřejnosti Jiří Kučera, ředitel obecně prospěšné organizace Neziskovky.cz, která soutěž již sedm let pořádá.

Letošní ročník Žihadla je specifický i počtem rozdaných ocenění. Video spot Rané péče Eda o aplikaci „Eda play“ vzniklý ve spolupráci se Sugar and Ketchup, který od veřejnosti dostal druhý nejvyšší počet hlasů, zaujal i odbornou porotu. A to natolik, že se Rané péči Eda rozhodla udělit zvláštní cenu poroty. Tištěný plakát „Krvák“ vyrobený svépomocí v občanském sdružení Hnízdo, mateřském a rodinném centru Zábřeh, obdržel cenu za odvahu.

„Sešlo se hodně kvalitních kampaní a bylo opravdu z čeho vybírat. Úroveň přihlášených prací se zlepšila, jak po stránce obsahové, tak i z pohledu dramatizace. Kvalita přihlášek v oblasti dokazování výsledků kampaně a popisu její logistiky se výrazně zlepšila. Pracovat v porotě byla radost. Těším se na další ročník,“ zhodnotil kvalitu nominovaných kampaní Jan Binar, výkonný ředitel komunikační agentury McCann Erickson a president Asociace komunikačních agentur.

Hlavním partnerem soutěže byla již sedmým rokem ČSOB. "Rádi podporujeme projekty, které nejsou pouze pro zavedené a známé neziskové organizace. Ocenění v soutěži Žihadlo může získat i malá neziskovka z regionu, což se ukázalo i v letošním ročníku,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel kanceláře představenstva ČSOB.

Neziskové organizace a spolupracující reklamní agentury byly oceněny 21. listopadu 2013 v prostorách Era svět v Praze. Kromě hlavního partnera soutěže ČSOB letošní ročník Žihadla svým vystoupením podpořili také zpěvačka a fundraiserka občanského sdružení Borůvka Veronika Suchánková a výtvarník David Reichel z ateliéru Dowis, který vítězné kampaně neziskových organizací před očima diváků ztvárnil kresbou do písku. Partnery Žihadlo 2013 byly Alza.cz, Friends´ faktory, Grada Publishing, KPMG Česká republika, Marketing&Media, McCann Ericsson, Microsoft, Nadační fond J&T, Pohoda, Skupina ČEZ, Společnost „E“ a Wolters Kluwer ČR. Mediálním partnerem letošního ročníku bylo Slovenské centrum fundraisingu.

 

Organizátor soutěže: Neziskovky.cz, o.p.s.
Hlavní partner soutěže: ČSOB
Kontakt: Alena Sladká, email: sladka@neziskovky.cz, tel.: +420 734 825 211

 ŽIHADLO 2013 – VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Vítěz kategorie: TIŠTĚNÁ REKLAMA
ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ- CZEPA, O.S
kampaň: Umíme se postavit na vlastní nohy
reklamní agentura: Friends' factory, s.r.o.

Vítěz kategorie: INTERNETOVÝ PROJEKT

LIGA LIDSKÝCH PRÁV
kampaň: Nebuď béééčko, buď hrdinou
vlastní produkce

Vítěz kategorie: ROZHLASOVÝ SPOT
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
kampaň: Běh pro Světlušku
reklamní agentura: Publicis Prague

Vítěz kategorie: TELEVIZNÍ SPOT
ORBI PONTES O.S.
kampaň: Týden komunikace osob se sluchovým postižením
reklamní agentura: Funny Bunny Films

Vítěz kategorie: CENA VEŘEJNOSTI
HELPPES - CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S.
kampaň: Super den
reklamní agentura: Scholz & Friends Praha

CENA POROTY
RANÁ PÉČE EDA
kampaň: Eda play
reklamní agentura: SUGAR AND KETCHUP

CENA ZA ODVAHU
HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH, O.S.
kampaň: Krvák
vlastní produkce

Zdroj: Neziskovky.cz

Klíčová slova: