To, že nemluvím, neznamená, že nemám co říci

15.01.2012 23:39

Přednáška o facilitované komunikace se uskuteční ve čtvrtek 26.1.2012 ve Středisku ucelené rehabilitace při DMO v Praze.

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku o jedné z metod alternativní komunikace s lidmi, kteří nekomunikují verbálně vůbec nebo komunikují nespolehlivě.

Přednášet bude Mgr. Jitka Nelb Sinecká, PhD, která se v této metodě vyškolila a několik let ji praktikovala během svého studia na Syracuse University v USA, kde studovala obor „disability studies“ (studia o postižení).

Několik základních informací o této metodě:

Facilitovaná komunikace (jinak též usnadňovaná komunikace, podporované psaní) je technika umožňující nemluvícím osobám s postižením (lidem s předpokládaným mentálním postižením, s autismem, po dětské mozkové obrně nebo s jinou poruchou řeči) komunikovat pomocí ukazování na písmena (pokud umí číst) nebo na obrázky (když neumí). Komunikaci umožňuje přítomnost školené osoby, tzv. facilitátora. Ten svou rukou položenou pod rukou, zápěstím nebo předloktím jedince vyvíjí protitlak a jedinec pak na klávesnici počítače nebo na tabulce s obrázky/písmeny vyťukává jednotlivá slova a vyjadřuje své myšlenky.

Techniku facilitované komunikace vymyslela v Austrálii v 70. letech minulého století zdravotní sestra Rosemary Crossley, která ji poprvé použila u dívky s DMO, a postupně se metoda rozšířila do USA a dále prakticky do celého světa.

Přednáška se koná ve čtvrtek 26.1.2012 v 15 hod. ve Středisku ucelené rehabilitace při DMO, Klimentská 9, Praha 1.

Přednáška je zdarma.

Z důvodu omezené kapacity našich prostor prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili na e-mail benesova@dmoinfo.cz nebo na telefonních číslech 222 310 803 nebo 602 727 472

Klíčová slova: