Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením

04.03.2012 22:43

Kurz určený pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další osoby, které toto téma zajímá, pořádá Unie neslyšících Brno.

Cílem kurzu je osvojit si dovednosti pro komunikaci s osobami neslyšícími, ohluchlými či nedoslýchavými. Kurz je vhodný také pro ty, kteří pracují se seniory, kteří se stávají nedoslýchavými z důvodu vyššího věku a postupného slábnutí sluchu. Více informací v přiloženém letáku.

Klíčová slova: