Zaměstnávání zdravotně postižených má smysl

12.12.2012 13:37

Chráněná dílna společnosti STEELMET v letošním roce navýšila počet zaměstnanců a díky tomu také objem zpracovaného materiálu.

Společnost STEELMET, s.r.o. ve Starém Městě patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele osob se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, což letos potvrdila dalším nárůstem počtu zaměstnanců v porovnání s rokem 2011. Tehdy pracovalo ve společnosti 52 osob, ke kterým během letoška přibylo 13 nových pracovníků, takže celkový počet k dnešnímu dni činí 65 zaměstnanců. Důležitým pozitivním faktorem bylo navýšení objemu zpracovávaného materiálu, díky němuž byla vytvořena nová pracovní místa pro zdravotně postižené a THP pracovníky nejen v hlavní provozovně společnosti, ale zaměstnanci STEELMETu nalezli uplatnění i v provozovnách sesterských společností holdingu REC Group, kam patří i STEELMET.

Zdravotně postižení v drtivé většině působí v dělnických profesích, kdy ručně demontují různá elektrozařízení, ale uplatnění mají osoby se zdravotním postižením i na administrativních pozicích. Tito lidé by v regionu pravděpodobně velmi těžce sháněli jinou práci. Předběžné výsledky ukazují, že v letošním roce zpracuje firma cca 2800 tun elektoodpadu. V tomto množství tvoří největší podíl televizory a PC monitory.

Chráněná dílna společnosti STEELMET, s.r.o. je v rámci skupiny REC Group specialistou na zpracování elektroodpadu. Do tohoto segmentu patří veškerá vysloužilá elektrozařízení nejenom z domácností, ale i firem. Převažuje spotřební elektronika jako například televizory a PC monitory, radiopřijímače, počítače a ostatní IT, kopírky, tiskárny, skenery, pračky, elektrické sporáky a trouby, mikrovlnné trouby, vysavače, elektrické nářadí, mobilní telefony, elektrické hračky a také třeba výherní automaty. K zpracování se ale dostanou i ostatní elektrické stroje a zařízení, včetně rozvaděčů, kabelových rozvodů apod.

Nepřímo se společnost podílí i na zpracovávání lednic, kde spolupracuje s firmou RUMPOLD, která likviduje lednice v areálu REC Group. V letošním roce bylo na místě zpracováno zhruba 52.000 kusů lednic, což je odhadem 2.340 tun materiálu. Celkový součet veškerého zpracovaného elektroodpadu činí víc než 5.100 tun!

,,Loni touto dobou jsem byl docela spokojen s dosaženými výsledky, ať už šlo o počet zaměstnanců, nebo objem zpracovaného materiálu. V letošním roce jsme v STEELMETu laťku pozvedli ještě o něco výše, navzdory komplikovaným ekonomickým a legislativním podmínkám v České republice,“ řekl Ing. Milan Bureš, jednatel společnosti STEELMET.

A co letos? ,,Spokojeni budeme až v okamžiku, kdy zjistíme, že jsme na konci roku splnili plánovaný hospodářský výsledek, což v tuto chvíli ještě není definitivně jisté. Ale jsem určitě spokojen s pracovním nasazením všech našich zaměstnanců, kteří celý rok dělali maximum pro to, aby vše dopadlo jak má,“ dodal Milan Bureš.

On i jeho kolegové doufají, že čeští zákonodárci už nebudou podmínky pro zaměstnávání zdravotně postižených dál „optimalizovat“ a komplikovat, a že ponechají alespoň současný stav, aby mohla být v chráněné dílně zachována nynější zaměstnanost, pokud se podaří udržet objem zakázek na dosavadní úrovni. ,,Pokud tomu tak bude, jsem mírný optimista. Jestli by ale mělo dojít k nějakému dalšímu snižování podpory ze strany státu, povede to nevyhnutelně k potřebě postupně nahrazovat stávající zaměstnance pracovníky bez zdravotního omezení, což bych nepovažoval za šťastné řešení. Už teď je situace po ekonomické stránce hraniční,“ varoval Milan Bureš.

Podle něj je důležité připomenout i zlepšení komunikace a spolupráce společnosti STEELMET s úřady, obcemi a firmami v celém regionu. Je to díky tomu, že jedním z nových zaměstnanců byla obsazena pozice obchodního zástupce, který oslovuje nové partnery pro sběr a odběr odpadu.

Společnost STEELMET momentálně finišuje s rekonstrukcí části venkovních zpevněných ploch, takže v případě příznivého počasí bude firma do konce letošního roku disponovat cca 1300 m2 nové betonové plochy, která je zaizolovaná a tím pádem zajištěná proti případnému úniku škodlivých látek. Další investicí jsou nové kontejnery, které v partnerských firmách slouží k sběru elektroodpadu. ,,Díky nim jsme vyřešili nedostatek nádob v našem provoze. Myslím, že se nám výroba kontejnerů povedla i po estetické stránce, takže jsou dobrými reklamními nosiči pro naši firmu,“ přiblížil investici Milan Bureš.

A s jakými pocity hledí Milan Bureš do roku 2013? ,,Se zvědavostí, co nám přinese a s plným vědomím, že budeme muset pracovat ještě tvrději a usilovněji, abychom obhájili letošní výsledky, jelikož situace v našem odvětví, konkrétně v přístupu k elektroodpadu, se stále více vyostřuje,“ uzavřel téma jednatel společnosti STEELMET.

(dr)

Klíčová slova: