Zaměstnanci, pozor! Za dary poskytnuté v roce 2021 lze uplatnit daňový bonus

Lidé pracující v podnicích a korporátních firmách jako zaměstnanci si mohou uplatnit snížení daňového základu až do výše 30 %. Podmínkou je, že v loňském darovali na veřejně prospěšné činnosti finanční částku v součtu od 1 000 Kč a mají na to potvrzení.

„Je to výrazný bonus, a proto doporučujeme tuto možnost využít. Potvrzení o daru vám buď automaticky nebo na vyžádání vystaví každá seriózně pracující nezisková organizace. Potvrzení by mělo obsahovat jméno dárce, jeho trvalé bydliště, datum narození a také datum přijetí daru organizací a účel, na který dar byl nebo bude využit. Stačí jej zanést do mzdové účtárny nejpozději do poloviny února a účetní jej zohlední při výpočtu vaší daně. Dárcům, kteří přispěli na veřejně prospěšné činnosti, se může snížit základ daně o hodnotu daru až do výše 30 % základu daně.“, doporučuje daňová poradkyně Miroslava Nebuželská z 22HLAV.

Se zvýšením možnosti snížit si daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 % po začátku pandemie přišla v té době opozice v čele s ODS. Tehdejší parlament tento bonus schválil na dva roky a tato doba uplynula k 31.12 2021.

Dostupná data z ministerstva financí ukazují, že záměr povzbudit firmy a individuální dárce a mecenáše, aby své dary kvůli covidu neredukovali, byl úspěšný. Objem soukromých darů se daří držet na podobné úrovni jako v letech před pandemií. 

„Snížení daňového základu vnímáme jako poděkování státu prostřednictvím ministerstva financí lidem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a přispívají na potřebné veřejně prospěšné činnosti. Ve zdravé společnosti nepřispívá na potřebné pouze stát z daní svých poplatníků, ale zapojují se podle svého uvážení i soukromí dárci. Snížení daňového základu tak nelze vnímat jako daňovou výjimku, ale poděkování,“ je přesvědčený Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizacích ČR, která na novele zákona o dani z příjmu spolupracovala.

„Věřím, že vzhledem k pokračujícímu stavu pandemie a všem socioekonomickým vlivům vláda naváže na novelu, kterou v minulosti z pozice opozice prosadila, a zváží trvalé zakotvení tohoto motivačního opatření,“ dodává Šedivý.

Monika Jindrová

Klíčová slova: