Založení oboru ČNES: důvody, problémy/řešení, vývoj, reflexe, budoucnost.

30.09.2012 11:56

Na veřejnou přednášku profesorky Aleny Macurové 5. října zvou pracovníci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze.

Datum, čas: pátek 5. 10. 2012, 9.10-10.40

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Simultánní tlumočení čeština/český znakový jazyk zajištěno.

Klíčová slova: