Zákon o změně právní formy pomůže rozvoji a zprůhlednění neziskového sektoru v ČR

09.05.2012 14:13

Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost uvolní ruce stovkám neziskových organizací, které jsou s ohledem na současnou nepružnou legislativu nuceny obcházet zákon. Tak komentuje předlohu zákona, kterou by se měli poslanci zabývat na právě probíhající schůzi, Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací, která tuto legislativní úpravu dlouhodobě prosazuje. Návrh zákona předložila skupina poslanců za ODS, TOP09 a VV.

Zákon má v praxi umožnit občanským sdružením, která o to hlasy všech svých členů projeví zájem, změnit právní formu na obecně prospěšnou společnost. Taková obecně prospěšná společnost bude považována za nástupnickou organizaci občanského sdružení a organizace tak neztratí svou historii. Záměr zákona podpořili zástupci řady neziskových organizací, například Liga vozíčkářů Brno, Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Agentura pro neslyšící APPN, POHODA- společnost pro normální život lidí s postižením, Občanské sdružení Anabell, Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, Nadační fond Rádia Proglas, Centrum rozvoje Česká Skalice a téměř dvě desítky dalších.
Zákon uleví mnoha organizacím zejména v sociální sféře a oblasti kultury, které dnes pracují v podstatě v rozporu s legislativou. Zatímco zákon o sdružování, kterým se tyto organizace řídí, požaduje, aby své služby poskytovaly okruhu svých členů, v praxi provozují hospice, stacionáře pro lidi s handicapem, pečují o vozíčkáře nebo organizují jarmarky a poskytují tak své sociální, zdravotní nebo kulturní služby širokému okruhu klientů. Právní forma obecně prospěšné společnosti je pro tyto organizace bezesporu vhodnější,“ shrnuje pohled AVPO na zákon Marek Šedivý. „Pokud se tyto organizace budou moci z rozhodnutí všech svých členů transformovat v obecně prospěšné společnosti, plně rozvinou svoje služby a rozšíří se také jejich možnosti získávat finanční zdroje na svou činnost z jiných než státních zdrojů. Mnoho organizací tak bude po změně právní formy lépe čelit ekonomické krizi, která na ně každým dalším dnem plnou vahou dopadá.“
Marek Šedivý připomíná, že založení nové obecně prospěšné společnosti občanským sdružením je možné již dnes: „Jedná se ale o administrativně i finančně náročný proces, který si hlavně menší organizace nemohou dovolit – jde prakticky o vedení a řízení dvou právnických osob. Založením nové o.p.s. navíc riskují ztrátu své historie a finančních zdrojů. Mnoho donátorů totiž společně se žádostí o dotaci vyžaduje doložit minimálně dvouletou historii. Mnoho organizací by mohlo přijít také o víceleté zdroje z evropských fondů.“
 
Návrh zákona není podle jeho názoru ani v rozporu s principy, které zakotvuje nový občanský zákoník, který občanským sdružením transformaci umožní. „Zákon reaguje na akutní problém a upravuje transformaci občanských sdružení v mezidobí, než nový občanský zákoník nabude účinnosti.“
 
„Neziskové organizace dnes často bojují o přežití a i drobná legislativní změna může výrazně pomoci k jejich záchraně a nastartovat jejich další úspěšný rozvoj. Věřím, že zákon zároveň přispěje k transparentnějšímu fungování neziskového sektoru v ČR,“ uzavírá Marek Šedivý.
K návrhu zákona vydali stanovisko také zástupci neziskových organizací:
Zástupci níže uvedených neziskových organizací vítají záměr skupiny koaličních poslanců umožnit zákonem občanským sdružením transformovat se v obecně prospěšné společnosti (o.p.s.).
 
Jsme přesvědčeni, že zákon účinně vyřeší patovou situaci, v níž se v důsledku chybějící právní úpravy ocitly stovky občanských sdružení v České republice. Zatímco zákon o sdružování, kterým se tyto organizace řídí, požaduje, aby své služby poskytovaly pouze svým členům, v praxi provozují hospice, stacionáře pro lidi s handicapem nebo pečují o vozíčkáře a poskytují své sociální a zdravotní služby širokému okruhu klientů. Často se jedná také o občanská sdružení působící v kultuře, volnočasových aktivitách nebo sportu. V současné turbulentní době je blokován další rozvoj těchto organizací, protože nemají možnost změnit své stanovy ani právní formu a jsou prakticky nuceny obcházet zákon. Pokud se budou moci transformovat v obecně prospěšné společnosti, plně rozvinou svoje služby a získají mimo jiné možnost získávat finanční zdroje na provoz z prodeje vlastních výrobků, který je u občanských sdružení vyloučen.
 
Vzhledem k ekonomické krizi a utažení kohoutků se státními dotacemi i příspěvky firemních dárců jsou na místě obavy, že bez okamžité legislativní úpravy bude řada těchto organizací nucena v blízké době ukončit svou činnost a nedožije se účinnosti nového občanského zákoníku, který jejich postavení nově upraví.
 
Věříme, že možnost změnit právní formu přispěje zároveň k transparentnějšímu prostředí v neziskovém sektoru.
 
Apelujeme na zákonodárce, aby umožnili rychlé schválení příslušného zákona a ukončili právní nejistotu, v níž se zmíněná občanská sdružení v České republice nacházejí. Přispějí tak k jejich efektivnější a průhlednější činnosti a uvolní jim ruce při získávání dalších finančních prostředků z jiných než státních zdrojů.
 
 
Marek Šedivý, prezident, AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací
Zdeněk Škaroupka, ředitel, Liga vozíčkářů Brno
Magdalena Čáslavská, výkonná ředitelka, Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy
Lucie Mervardová, výkonná ředitelka, POHODA- společnost pro normální život lidí s postižením
Marie Horáková, člen výkonného výboru, Agentura pro neslyšící - APPN, o.s.
Jana Sladká Ševčíková, statutární zástupkyně, Občanské sdružení Anabell
Zuzana Doušová, ředitelka, Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Milada Šnajdrová, předsedkyně správní rady, o.s.INspir, člen předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Hynek Pečinka, předseda, Malá liška – klub přátel přírody, člen předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Hana Kroupová, jednatelka, Olivy o.s., člen předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Iva Sibrová, manažerka sociálních služeb, Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, člen předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Helena Horáková, předsedkyně správní rady, Nadační fond Rádia Proglas
Milada Bučková, předsedkyně o.s., Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov, člen Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje
 Iveta Bozděchová, zakladatelka, KV SENior o.s., člen Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje
Květa Ležovičová, předsedkyně sdružení, Centrum rozvoje Česká Skalice
Michal Svoboda, ředitel, Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.
Petra Cihlová, ředitelka, Raná péče EDA, o.p.s.
Štefan Novák, prezident, Klub dárců krve, krevní plazmy, krevních destiček a kostní dřeně, o. s.
Zdeňka Pospíšilová, ředitelka, SPOLU Olomouc o.s.
Klára Pragerová, ředitelka, Pestrá společnost, o.p.s.
Tomáš Bendl, fundraiser a pracovník PR, Na počátku, o. s.
Klíčová slova: