Základy finančního řízení pro neziskové organizace

Kurz určený pro ředitele, ředitelky a obecně vedení neziskovek pořádá 21. března v Praze Svět neziskovek.

Obsah kurzu

 • Základní jednotka výkonu organizace: znáte ji? Víte, kolik stojí?
 • Rozpočet organizace: 
  • mzdy, nemzdy, režie i neznámé položky,
  • jak pracovat s nepřesností a odhady,
  • jak pracovat s projektovými rozpočty ve vazbě na rozpočet organizace.
 • Sestavování výhledu cashflow & jednoduchá pravidelná aktualizace.
 • Reporting a co komu kdy komunikovat.
 • Vazba na účetnictví: jak se domluvit s účetními a mít od nich srozumitelné výstupy.
 • Jak na organizaci práce: 
  • kdy potřebujete finančního ředitele*ku a na co?
  • co může dělat účetní?
  • co může dělat projektový manažer*ka?
  • outsourcing?
 • Prostor na dotazy.

Více infornací na stránkách Světa neziskovek.

Klíčová slova: