Základní vzdělání o syndromu demence

Kurz Úvod do problematiky demence v praxi sociálních služeb proběhne 6. března v Praze.

Počet lidí žijících s demencí se zvyšuje a stále častěji se s nimi setkáváme i v sociálních službách, které jim nejsou primárně určeny. Péče o takové klienty je náročná a má svá specifika, proto by každý pracovník v sociálních službách měl být se základními poznatky o syndromu demence obeznámen. 

Česká alzheimerovská společnost v loňském roce uskutečnila pilotní běh kurzu Úvod do problematiky demence vpraxi sociálních služeb, který si klade za cíl účastníky se základy o demenci seznámit.

Kurz je vhodný například pro pracovníky domovů pro seniory nebo terénní pracovníky pečovatelské služby, mezi jejichž klienty se vyskytují i lidé s demencí. Ti totiž mají jiné potřeby než ostatní senioři a vyžadují také jinýpřístup a způsob komunikace. Poznatky z kurzu jistě ocení i neformální pečující, kteří pečují povětšinou o rodinného příslušníka v domácím prostředí. 

Dvojice lektorek Lucie Hájková a Michala Peškeová předá základní poznatky v oblasti syndromu demence a kognitivních poruch a pomůže účastníkům rozpoznávat, jaké jsou symptomy a stadia demence, jaké jsou druhy demence, a jaký vliv má demence na kognitivní funkce člověka. Účastníky kurzu též seznámí se zásadami dobré komunikace a přístupu k lidem s demencí a s důležitostí smysluplné aktivizace a podpory soběstačnosti u klientů s demencí.

V kurzu nebudou chybět základní informace o poruchách chování a nálad u lidí s demencí (BPSD) a možných postupech v řešení obtížných situacích v péči o ně, také rady a tipy, jak pečovat o vlastní duševní zdraví a chránit se před stresem a vyhořením. 

Jednodenní kurz s akreditací MPSV proběhne v sídle ČALS ve středu 6. března 2024 od 9:00 do 16:30. Více informací o náplni a organizaci kurzu a on-line přihlášku naleznete na stránce kurzu.

 

Miluše Margarjanová

 

 

Klíčová slova: