Žádost ministru spravedlnosti o zastavení kriminalizace výzkumu "Konopí je lék"

20.05.2012 17:33

Řada předních olomouckých osobností a nevládních organizací se v pátek 18. května připojila k žádosti o zastavení kriminalizace výzkumu "Konopí je lék" adresované ministru spravedlnosti. Signatáři v ní žádají Jiřího Pospíšila o obnovu procesu a podání stížnosti Nejvyššímu soudu ČR pro porušení zákona vůči Dušanu Dvořákovi, jehož dlouholeté úsilí o prosazení možnosti využívání konopí k alternativní léčbě vedlo k několika pravomocným i dosud nepravomocným rozsudkům. Přitom bylo mj. prokázáno, že konopná mast z výzkumného programu Konopí je lék může zachránit diabeticky nemocným lidem končetiny před amputací, čímž je ročně ohroženo až 3000 spoluobčanů. K žádosti se mohou připojit nejen oni, ale všichni, kdo dosavadní roli státu a orgánů činných v trestním řízení v této kauze pokládají za ostudnou a nepřípustnou.

Žádost ministru Pospíšilovi, kterou vedle dalších osobností podepsala i bývalá rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková, se nachází na stránkách http://zadame.blogspot.com/.

Jak se v žádosti uvádí, již v roce 2008 Nejvyšší soud ČR rozhodl, že pěstování a zpracování konopí k alternativní léčbě není trestným činem, i když občan nemá příslušné povolení, neboť jej státní orgány nevydávají (viz příloha 1). Přes tento judikát byl Olomoučan, zakladatel výzkumného programu „Konopí je lék“ Dušan Dvořák odsouzen, aniž soud vůbec projednal společenskou nebezpečnost jeho činu jako nezbytné zákonné podmínky trestnosti skutku nebo dle nového trestního zákoníku aplikoval paragraf 31, odstavec 1 – přípustné riziko.

Dušanu Dvořákovi nebylo nikdy dokázáno, že šířil toxikomanii nebo prodával na černém trhu marihuanu apod., právě naopak. Soudu bylo rektorem olomoucké Univerzity Palackého Lubomírem Dvořákem dosvědčeno, že konopí z výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově bylo určeno na výzkum podpořený předním světovým vědcem, Olomoučanem Ondřejem Lumírem Hanušem, ve prospěch Dušana Dvořáka u soudu svědčili a dokládali důkazy lékaři a nemocní, osobní písemnou podporu vyjádřil primátor Olomouce, odbornou garanci soudu podal Úřad vlády ČR i mezinárodní instituce.

Za vzdělávání v léčbě konopím obdržel Dušan Dvořák na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené v roce 2009 cenu premiéra Jana Fischera.

Přestože Dušan Dvořák a členové výzkumu „Konopí je lék“ marně žádají od roku 2008 policii o spolupráci a od roku 2009 opakovaně žádali o policejní ochranu, pěstování konopí předem hlásí, je Dušan Dvořák odsouzen, neboť neměl povolení, které nelze získat. Dušan Dvořák povolení k pěstování konopí k výzkumnému programu marně žádá od ministerstva zdravotnictví od roku 2000, MZ ČR však opakovaně sděluje, že takovéto povolení český právní řád nezná.

Soudy všech stupňů nebylo vůbec šetřeno a vysvětleno, kam se prostějovským státním orgánům „ztratilo“ téměř 300 kg zabaveného léčivého konopí (k propadnutí věci bylo určeno pouze 25 kg), a když přes řady protestů a stížností toto zadal v červnu 2011 šetřit vnitřní odbor policejního prezidia Policie ČR až na podnět všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, které byl Dušan Dvořák ředitelem a zakladatelem, prostějovské státní zastupitelství šetření zakázalo.

Jak shrnul na stránkách http://bed-in-2012.blogspot.com/ Dušan Dvořák, s manželi Dvořákovými jsou vedeny dosud neukončené soudní spory pod 15 spisovými značkami.  Kdo by je chtěl podpořit v jejich úsilí, může rovněž poslat ministru Pospíšilovi žádost k zastavení kriminalizace výzkumu Konopí je lék, jejíž vzor je na stránce http://podporujeme.blogspot.com/.

Klíčová slova: