Za Hliníkem do Humpolce

První turistickíá trasa pro vozíčkáře v kraji Vysočina je dlouhá 3 km s převýšením 72 metrů.

Nová turistická trasa pro vozíčkáře, která se slavnostně otevřela o uplynulém víkendu pod hradem Orlík u Humpolce, nese název Za Hliníkem do Humpolce.

Stezka je dlouhá 3 kilometry s převýšením 72 metrů a začíná u restaurace Saloon Zlatá podkova u jezdeckého závodiště v Humpolci. Vede mezi rybníky Dusilovským a Dvorákem až k Židovskému hřbitovu krásnou krajinou pod Orlíkem.

Na startu je několik parkovacích míst, bezbariérová restaurace a WC. Celý okruh je vyznačen směrovkami s piktogramem vozíčkáře a je navržen jako jednosměrný proti směru hodinových ručiček.

Pod ojedinělou turistickou trasou je podepsán Klub českých turistů, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce a samotné realizace se ujala firma BO CO, spol. s r. o., Horní Libchavy.

Celý projekt mohl být zrealizován díky finanční podpoře ze  státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, z krajského dotačního programu Fondu Vysočiny Infrastruktura  cestovního ruchu 2020 a díky přispění města Humpolce. Významnými sponzory byly také Rodinný pivovar Bernard Humpolec, Ostendorf – OSMA, s. r. o., Komorovice. 

„Velmi mě těší, že Klub českých turistů, konkrétně odbor Šlápoty  Hněvkovice u Humpolce mohl přispět k realizaci vozíčkářské trasy, a tím umožnit našim hendikepovaným spoluobčanům zapojit se do aktivní turistické činnosti. Zároveň děkuje všem, kteří se na vybudování vozíčkářské trasy podíleli,“ uvedla po otevření trasy Za Hliníkem do Humpolce Marie Vincencová, předsedkyně hněvkovického turistického spolku.

Slavnostní otevření si o minulém víkendu nenechali ujít ani předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, starosta města Humpolec Karel Kratochvíl, předseda  KČT Vratislav Chvátal,  místopředseda KČT Zdeněk Cabalka , ředitelka Ostendorf – OSMA, s. r. o., Komorovice Věra Davidová, ředitel České zemědělské akademie Otakar Březina  nebo zástupce Centra PARAPLE David Sellner. 

Zdroj: Kraj Vysočina

Klíčová slova: